Informacja dot. stacji rowerowej „Kampus-Prószkowska”

  27 marca 2021

Informujemy, iż z dniem 01.04.2021 dotychczasowa Stacja rowerowa Kampus-Prószkowska nr 11 zostanie przeniesiona na teren przy ul. Oleskiej przy Stegu Arena i będzie funkcjonować pod nazwą  „Stacja rowerowa Stegu Arena”.

W miejscu dotychczasowej Stacji rowerowej Kampus-Prószkowska powstanie Miejsce postojowe Kampus-Prószkowska (bez stojaków na rowery).