3 najbardziej Aktywnych Użytkowników we Wrześniu 2019

  16 października 2019

Po zakończeniu każdego miesiąca 3 najbardziej Aktywnych Użytkowników, którzy przejadą największą ilość kilometrów w danym miesiącu będzie premiowanych dodatkowymi punktami za zajęcie trzech pierwszych miejsc odpowiednio za I miejsce – 500 punktów bonusowych, za II miejsce – 300 punktów bonusowych oraz za III miejsce – 100 punktów bonusowych.

Informacja o wynikach zwycięzców będzie każdorazowo publikowana na dedykowanej systemowi GEOVELO OPOLE stronie internetowej.

1 miejsce – olegsosun97@gmail.com, 126 988 m
2 miejsce – chmures@gmail.com, 103 078 m
3 miejsce – +48 509 9** 815, 81 468 m